Wonen met zorg

Public op donderdag 6 April 2007.

Wonen met zorg in Vaassen

(april 2007 – december 2007)

“Wonen met zorg” is een op een ICT gebaseerde oplossing die mensen in staat te stelt om vanuit huis alle noodzakelijke zorg te regelen. Hup management en advies voerde voor Triada woondiensten in de gemeente Heerde de projectleiding uit voor dit project met als doel het project verder te ontwikkelen en te implementeren. Een proefgebied werd in de omgeving van Epe vormgegeven.

Zorg, veiligheid & comfort zijn ieders primaire levensbehoeften. Triada introduceerde met "Wonen met zorg" een uniek serviceconcept dat gebruikers in staat stelt om precies dat dienstenpakket samen te stellen, waaraan in de betreffende levensfase behoefte is. Binnen de reguliere dienstverlening staat wat u niet kunt centraal, bij Triada staat juist wat uwel kunt centraal. Het doel hiervan is dat u zo lang mogelijk met een veilig gevoel, zelfstandig thuis kunt blijven wonen. “Wonen met zorg biedt u vele producten en diensten:

  • samen met de cliënt de situatie van de cliënt in kaart brengen en het meest optimale dienstenpakket vaststellen;
  • Traida PAS, een draadloos Personen Alarmering Systeem, stelt cliënten in staat om binnen- en buitenshuis alarm te slaan;
  • een beeld- en spraakverbinding stelt de cliënt in staat om met familie en dienstverleners, zoals de huisarts en zorgaanbieders, in contact te komen;
  • een beveiligd en op afstand bedienbaar deurslot;
  • comfort diensten als boodschappenservice, tuinman, kapper, maaltijdservice en veel meer.

Triada voert als onafhankelijke partij kwaliteitsbewaking uit over de geleverde producten en diensten en neemt hierbij de afspraken tussen de cliënt en leveranciers als uitgangspunt.

Triada evalueert de bevindingen met leveranciers en cliënt en onderneemt namens de cliënt eventueel actie.

Met dit unieke serviceconcept reageert Triada op drie maatschappelijke ontwikkelingen:

  • veranderingen van de financiering binnen het zorgstelsel;
  • het gebrek aan onafhankelijke kwaliteitsbewaking binnen de zorgsector;
  • de behoefte aan levensloopbestendig wonen.