Vital Society

Public op donderdag 6 March 2008.

(maart 2008 – december 2009)

Het Vitalis College van het ROC West Brabant wil een verbinding leggen tussen de school en de maatschappij. Hiermee wil zij nadrukkelijk waarde toevoegen aan haar directe omgeving en leerlingen meer gelegenheid geven tot ‘contextrijk leren’.

Het doel van het Vitalis College is om met ‘Vital Society’ het onderwijs structureel in te bedden in wijken en in de sociale infrastructuur van deze wijken. Met deze structurele inbedding biedt het Vitalis college:

  • studenten de mogelijkheid om in een betekenisvolle leeromgeving tot persoonlijke groei te komen en een opleiding te volgen die hen voorbereidt op de beroepspraktijk;
  • wijken maatschappelijke groei door ondersteuning van de sociale infrastructuur die waardeversterkende bijdragen levert aan de versterking van de leefbaarheid van deze wijken;
  • wijkbewoners en jeugdige studenten de mogelijkheid voor elkaar betekenis te hebben.

Eerste fase

Voor het Vitalis College voerde Hup management en advies een haalbaarheidsonderzoek uit. De belangrijkste vragen die door het onderzoek moesten worden beantwoord waren:

  1. Wat waren de mogelijkheden voor de realisatie van de “Vital Society” in wijken en buurten van Breda?
  2. Welke bedreigingen boden wijken in Breda voor de realisatie van de “Vital Society”?
  3. Welke partners waren bereid tot samenwerking in het kader van de “Vital Society”?
  4.  Wat waren sterktes/zwaktes van een organisatorische inbedding van de “Vital Society” in het Vitalis College?
  5. Welke kansen en bedreigingen waren er ten aanzien van implementatiestrategieën

Tweede fase

Afhankelijk van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek realiseerde het ROC in de tweede fase betekenisvolle leeromgevingen in wijken en buurten van de gemeente Breda. Hierin kreeg de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van studenten van het Vitalis College een impuls en de wijken en buurten werden versterkt door bijdragen aan diverse wijkgeoriënteerde projecten en activiteiten.

Het is de ambitie van het Vitalis College op termijn in meerdere wijken in Breda en omliggende gemeenten een satellietplek van het Vitalis College te realiseren. Hiermee realiseert het Vitalis college een structurele inbedding van haar studenten in de wijken en buurten van Breda en omgeving.