Projectmanagement Samissie/Werk aan de wijk

Public op donderdag 6 July 2005.

(juli 2005 – maart 2008)

Samissie was een samenwerkingsproject. Daarbinnen werkten zorgpartijen, wooncorporaties, gemeente en bewonersgroepen in Breda samen aan drie doelen:

  • creëren van banen voor laag- en ongeschoolde arbeidskrachten;
  • ontwikkelen en aanbieden van nieuwe diensten voor groepen bewoners op het terrein van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid;
  • ontwikkelen van een samenwerkingsmodel, dat onder andere de continuïteit van de activiteiten garandeert.

Samissie werd mede gefinancierd door ESF-EQUAL (www.samissie.nl)

De kernactiviteiten van het projectmanagement van Hup management ern advies richtte zich op

  • het ontwikkelen van nieuwe diensten;
  • het ontwikkelen van een flexibel dienstenorganisatiemodel;
  • werven, begeleiden en opleiden van werkzoekenden die onder andere kunnen worden ingezet voor de uitvoering van ontwikkelde diensten.

Tot de taken van het projectmanagement behoren onder andere:

  • leiding geven aan de projectorganisatie en werkgroepen;
  • beslissingen nemen gericht op het behalen van de beoogde projectdoelen en -resultaten;
  • het maken van periodieke rapportages over de voortgang van het project.

Samissie behoort inmiddels al ruim10 jaar tot de bestaande infrastructuur van Breda. Werk aan de wijk is de nieuwe organisatie waarbinnen de samenwerking concreet gestalte krijgt (www.werkaandewijk.nl). Werk aan de wijk maakt deel uit van de ATEA-groep.