Ontwikkeling Huizen vande wijk in Kralingen-Crooswijk en HIllegersberg-Schiebroek

Public op donderdag 6 January 2016.

Vanaf 2016 kent Rotterdam het Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) dat onder andere voorziet in de realisatie van 42 Huizen van de wijk in de stad. Voor de ontwikkeling van Huizen van de wijk in wil stichting DOCK voortbouwen op de uitgangspunten zoals deze door de gemeente Rotterdam zijn geformuleerd: “het welzijnswerk en Huizen van de wijk dragen bij aan het stimuleren van de eigen kracht en talenten van bewoners en faciliteert de onderlinge ontmoeting tussen bewoners. Belangrijke succesfactoren zijn publieke vertrouwdheid en voorzieningen in de wijk met uitstraling. Huizen van de wijk hebben de rol van centraal knooppunt in de wijk”.

Huizen van de wijk zijn publieke ruimten waar:

  • een percentage van de wijkbewoners (jong en oud) frequente bezoeker/deelnemer is;
  • een percentage van de Rotterdamse bevolking een bijdrage levert;
  • nieuwe banen en leerwerktrajecten worden gerealiseerd.

Hup management & advies is door DOCK gevraagd locaties voor Huizen van de wijk in beeld te brengen en, afhankelijk van de eigen ontstaansgeschiedenis, betrokkenheid van de bewoners en wijkprofielen voorbereidingen te doen die leiden tot de concrete invulling van circa 6 Huizen van de wijk in de gebieden Kralingen-Crooswijk, Hillegersberg-Schiebroek en Charlois en waarbij de Huizen:

  • knooppunten voor bewonersinitiatieven zijn;
  • locaties ontmoeting/dagbesteding/inloop voor wijkbewoners, ook voor kwetsbare ouderen,
  • faciliteren;
  • vrijwilligers- en mantelzorg vanuit de locaties ondersteunen;
  • participatieplekken voor burgers met een uitkering plaatshebben;
  • preventieve activiteiten gericht op bewegen, gezonde leefstijl, gezond eten gebeuren.