Kwartiermaker de Nieuwe Branding

Public op donderdag 15 May 2015.

(mei – 2015 – januari 2016)

Nadat in april 2015 het advies van Hup management & advies door alle stakeholders in dank werd aanvaard, is Hup management en advies vanaf april 2015 gestart met een transitietraject voor het multi service community centrum de Nieuwe Branding. Deze transitie verloopt langs een aantal ontwikkellijnen:

  • de programmering van het wijkcentrum krijgt een accent op het versterken van het pedagogisch klimaat en de participatie van wijkbewoners. Twee werkgroepen, bestaande uit bewoners en professionals, werken de plannen voor de programmering uit. Tegelijkertijd wordt aansluiting gezocht bij het aanbod van bestaande en potentiële gebruikers van het gebouw waaronder basisschool Oscar Romero, de Vrijwilligerswinkel, BSO Mundo, opvoedwinkel Twinkeltje en de welzijnsorganisaties Buurtwerk en DOCK;
  • programmering voor alle leefstijlen in de wijk, die naast en na elkaar van het centrum gebruik kunnen maken. Dit gebeurt onder andere door nieuwe activiteiten in het gebouw te introduceren, nieuwe gebruikers en huurders  uit te nodigen en een beroep te doen op nieuwe groepen vrijwiligers in het kader van wederkerigheid en of het opdoen van werkervaringen;
  • een flinke opknapbeurt voor het gebouw. Hierdoor neemt de toegankelijkheid van de Nieuwe Branding flink toe en kan het tal van activiteiten faciliteren, die tot nog toe geen plaats kregen in het wijkcentrum;
  • de organisatie te versterken, zodat de kwaliteit en continuïteit toenemen. Alle ontwikkellijnen worden op de voet gevolgd door een grote groep bewoners in de Adviesraad. Zij geven de organisatie gevraagd en ongevraagd advies.

Vanaf januari 2016 heeft stichting DOCK de coördinatie van de programmering en de exploitatie van het gebouw in handen. Zij doet dit in het kader van het Nieuw Rotterdams Welzijn, dat opnder andere voorziet in het realiseren van 42 Huizen van de wijk in Rotterdam. Bewoners en stakeholders zijn in afwachting van de besluitvorming van de gemeente Rotterdam over de renovatie van het gebouw, die de functionaliteit en toegankelijk moet vergroten.