Interim management

Public op donderdag 6 July 2016.

(2005 – heden)

Een aantal malen is Hup management en advies gevraagd de leiding van een afdeling tijdelijk te leiden. Het gaat er in alle gevallen dan om, om de afdeling optimaal te laten functioneren. Daarvoor moet er inzicht komen in wat de afdeling behoort te doen en wat er daadwerkelijk wordt gedaan. Op basis van het verkregen inzicht kan dan een werkplan worden gemaakt waarin de doelen, het werkgebied en de prioriteiten van de afdeling staan opgenomen.

Onze rol als interim manager bestaat uit:

  • kaders stellen en sturing geven;
  • structuur en duidelijkheid verstrekken aan de medewerkers van de afdeling;
  • ondersteuning en veiligheid bieden;
  • in overleg met individuele medewerkers komen tot evenwichtige takenpakketten, aansluitend bij kwaliteiten van de desbetreffende persoon en prioriteiten van de afdeling.

Voor een afdeling van een gemeente werd een reorganisatie voorbereid. Deze reorganisatie was gericht op versterking van de inhoud van de afdeling en de hierbij horende organisatiestructuur en -cultuur.

De beoogde resultaten waren:

  • een nieuw afdelingsplan waarin de visie, uitgangspunten en doelen van de afdeling stonden opgenomen, mede in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen in de stad en andere externe ontwikkelingen;
  • een afdeling, die direct aansluiting vond bij de inhoudelijke doelstellingen van de organisatie en de eisen die de omgeving hieraan stelde;
  • een implementatieplan voor de verdere ontwikkeling van de afdeling en de gewenste organisatiecultuur.