Branding in verandering

Public op donderdag 6 October 2014.

Nieuw huis van de wijk in Crooswijk

Wijkcentrum de Branding in Crooswijk Rotterdam, wordt sinds het vertrek van de welzijnsinstelling, sinds vier jaar volledig door vrijwilligers gerund. De groep zet zich met hart en ziel in voor het wijkcentrum en de wijk. Hoewel er tal van activiteiten zijn in het wijkcentrum, kent het ook zijn beperkingen.

Vanaf oktober 2014 heeft Hup management en advies een adviestraject uitgevoerd om het toekomstperspectief van het wijkcentrum te kunnen duiden. Naar aanleiding van het advies is Hup management en advies gestart met een implementatietraject, die de transitie van de Branding naar de Nieuwe Branding als “Huis van de wijk” moet vormgeven.

Vanaf oktober 2014 is met tal van (groepen) bewoners en professionals in de wijk Crooswijk gesproken over een mogelijke toekomst voor wijkcentrum de Branding. Naast individuele en groepsgesprekken vonden ook informatiebijeenkomsten plaats waar bewoners wensen en behoeften uitten.

De belangrijkste bevindingen waren dat het wijkcentrum zich op alle leefstijlen in de wijk moest richten, er een verbinding met de opgaven voor de wijk moest komen, de samenwerking sterk moest worden verbeterd en de organisatie versterkt. Hup management en advies raadde de gemeente Rotterdam en woonstichting Havensteder aan om het wijkcentrum te transformeren naar een ‘multi community service centre’, waar bewoners uit alle leefstijlen terecht kunnen. Het accent van het centrum ligt op het leveren van bijdragen aan de versterking van het pedagogisch klimaat in de Crooswijk en de participatie van bewoners (bijlage).