Projecten

Wonen met zorg

(april 2007 – december 2007) “Wonen met zorg” is een op een ICT gebaseerde oplossing die mensen in staat te stelt om vanuit huis alle noodzakelijke zorg te regelen. Hup management […]

Lees meer

Advies participatie burgers bij Wet maatschappelijke ondersteuning

(oktober 2006 –  april 2007) Radar, adviesbureau voor sociale vraagstukken heeft Hup management en advies BV ingeschakeld om een gemeente te adviseren hoe burgers te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van […]

Lees meer

Projectmanagement Samissie/Werk aan de wijk

(juli 2005 – maart 2008) Samissie was een samenwerkingsproject. Daarbinnen werkten zorgpartijen, wooncorporaties, gemeente en bewonersgroepen in Breda samen aan drie doelen: creëren van banen voor laag- en ongeschoolde arbeidskrachten; ontwikkelen […]

Lees meer

Projectleiding

(2004 – heden) Voor diverse gemeenten deed Hup management en advies de projectleiding van een grote verscheidenheid aan projecten. Voor een gemeente voerden wij de projectleiding voor een project Wonen, Zorg […]

Lees meer