Wie zijn wij

Hup management en advies is een zelfstandig adviesbureau dat wordt geleid door Gerhard Hup. Wij beschikken over een kleine staf die desgewenst kan worden uitgebreid met meer medewerkers en samenwerkende partners.

Als het nodig is, werken wij samen met specialisten uit ons uitgebreide netwerk van adviseurs, (interim) managers en organisatie- en adviesbureaus. Op deze manier garanderen wij de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening.

Werkterrein

Wij zijn actief op het brede werkterrein van sociaal beleid en dorps- en wijkontwikkeling. Wij spelen graag een rol van betekenis bij het vergroten van kansen voor alle inwoners van dorpen, wijken en steden en daar waar bewoners ook voor elkaar van betekenis (willen) zijn.

Wij doen ons werk op het terein van het onderwijs, jeugd, ouderen, welzijn & zorg, maatschappelijke opvang, de versterking van de kracht en participatie van bewoners, lokaal sociaal beleid en de wijkaanpak.

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • interim-, project- en procesmanagement;
  • organisatie- en beleidsadvies;
  • begeleiding van (veranderings-) processen in de wijk en organisaties;
  • (interactieve) beleidsontwikkelingstrajecten.

Visie en werkwijze

Uitgangspunt voor onze aanpak is uw situatie. Wij gaan te werk vanuit de visie dat managen en beleidsontwikkeling vragen om inhoud en draagvlak. Inhoud en richting krijgen betekenis wanneer bewoners en of de eigen organisatie en externe organisaties en hun medewerkers zelf met oplossingen komen en hiermee kunnen instemmen. Daar waar betrokkenen zelf nog niet met oplossingen komen, inspireren wij en betrekken wij hen bij het vormgeven van de agenda; richting en inhoud.

In onze visie zijn open communicatie, transparantie, verantwoording en duidelijkheid over bevoegdheden en verantwoordelijkheden belangrijke uitgangspunten.


Over Gerhard Hup

consultant en procesmanager

Gerhard Hup is adviseur en manager met verstand van zaken, veelzijdig, met een brede inhoudelijke belangstelling en coachende vaardigheden. Hij verbindt het strategisch en tactisch niveau met het operationeel niveau, is resultaat- en doelgericht, beschikt over strategisch inzicht en heeft oog voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en belangen van partijen.

Hij voelt zich verantwoordelijk, stuurt op proces en resultaten, overtuigt, is generalist, creatief en heeft humor.

Wilt u het volledig profiel van Gerhard inzien, dan kunt u dat hier downloaden.

Curriculum Vitae/GerhardHup

Timeline

December 2003

Start up Hup management en advies

December 2003

Eerste opdracht als interim manager van een gemeentelijke afdeling Welzijn en projectleider sociale structuurschets

August 2004

projectleider maatschappelijke opvang projectleider sociale structuurschets wonen, zorg en welzijn projectleider reorganisatie afdeling Welzijn

Juli 2005

projectmanager Samissie/Werk aan de wijk

Oktober 2006

Adviseur participatiemodel WMO

April 2007

Projectmanager ‘Wonen met zorg’ voor woningcorporatie Triada

July 2007

Samenwerkingsafspraken met De Werff Architecture

Februari 2008

Ontwikkelmanager voor de wijkaanpak van de Kloosterbuurt in het Oude Noorden van Rotterdam.

Maart 2008

Projectmanager Vital Society voor ROC

Mei 2008

Projectmanager pilot watTwest in Tilburg

Mei 2008

projectmanager Kindvriendelijke wijk voor de Erasmusbuurt en het Rottekwartier in Rotterdam

Mei 2013

Samenwerking met netwerkpartner Adprom

Oktober 2014

Adviseur voor ontwikkeling buurthuis de Branding in Oud Crooswijk Rotterdam

December 2014

Procesbegeleider ontwikkeling appartementencomplex Roze Hallen aan de Bilderdijkkade in Amsterdam voor groep LHBT-ers

November 2015

De samenwerking met Jan van Wezel Advies omtrent de wijkaanpak krijgt een structureel karakter

April 2015

Kwartiermaker multi community service centrum de Nieuwe Branding in Oud Crooswijk Rotterdam

November 2015

Lancering nieuwe aanpak voor klein kernen en dorpen in samenwerking met Jan van Wezel Advies en Adprom

December 2015

Projectmanager ontwikkeling Huizen van de wijk Crooswijk-Kralingen, Hillegersberg-Schiebroek en Charlois in Rotterdam

April 2016

Advisering ontwikkeling ontmoetingspleinen Aafje regio Rotterdam en medewerkers bij ontwikkeling businessplannen

Maart 2017

Vanaf maart 2017 beschikt Hup management en advies over een nieuwe huisstijl, die past bij de identiteit van ons bedrijf: veelzijdig en kleurrijk.

Partners

Jan Van Wezel Advies

Jan van Wezel Advies staat voor een brede ervaring met maatschappelijke vraagstukken én voor creatieve, innovatieve samenhangende oplossingen voor die vraagstukken.

Adprom

Adprom

Wijkontwikkeling, leefbaarheid, frontlijnsturing en participatie zijn de centrale thema’s in het werk van Adprom