Werkwijze

Onze werkwijze laat zich het best typeren in de begrippen: creatief, oplossingsgericht, vooral doen, leren, draagvlak creëren, kennis van zaken en tempo houden.

Een opdracht beschouwen wij als afgerond als de organisatie op poten staat en zelfstandig heeft leren werken.

Verschillende fasen

In onze werkwijze onderscheiden we vijf fasen:

Intake

Intake

In deze fase is luisteren ons kernwoord. wat moet er gebeuren? Wie zijn betrokken met welke belangen? Wat moet het resultaat zijn?

Intake

Ons aanbod

Als we elkaar begrijpen en vertrouwen stellen wij een offerte op met daarin de vraagstelling, gewenste resultaten, de aanpak, planning en de kosten.

Startfase

Startfase

Een inwerkfase door kennismaking met betrokken medewerkers en partijen, en evt. een aanvullende analyse staan aan de basis van het opstellen van een werkplan.

Uitvoeringsfase

Uitvoeringsfase

In deze fase zetten wij ons met alle kennis en kunde in voor onze klanten in en koppelen we tussenresultaten terug en bespreken we de voortgang.

Nazorg

Nazorg

Wij evalueren samen de uitvoering en resultaten en effecten en stellen voor het afscheid gezamenlijk een plan voor overdracht op.